+4021 316 1033
contact[at]anisp[dot]ro

ANISP sprijină prima olimpiadă – jonctor fibră optică

ANISP sprijină organizarea – de către Asociația de Fibră Optică din România (AFOR) și Fundația WorldSkills Romania – a primei Olimpiade  a meseriei ”Jonctor Fibră Optică” din România, la 10 ani după introducerea acestei meserii în COR. Olimpiada va fi găzduită de Colegiul Tehnic de Comunicații ”Augustin Maior” din Cluj – Napoca, după ce, în februarie 2024, vor fi organizate olimpiadele la nivel local, în fiecare din cele 10 licee participante, pentru câte 3 categorii: clasele a X-a și a XI-a, învățământ liceal și a XI-a învățământ profesional.

La faza națională se va califica câte un elev din fiecare unitate de învățământ, iar câștigătorul Olimpiadei naționale va reprezenta România la Olimpiada Internațională de Meserii WorldSkills Lyon 2024 pe meseria Information Network Cabling care va ava loc la Lyon în septembrie 2024. Reprezentantul României la faza națională se va antrena împreună cu alți 4 colegi (următorii 4 de la faza naţională) la Bordeaux și în Bucuresti, care vor reprezenta lotul național al României pentru Olimpiada internaţională.

ANISP contribuie la organizarea Olimpiadei și respectiv va asigura un fond de premiere pentru cei 10 elevi calificați la faza națională.

Alte detalii în site AFOR și în site-ul proiectului.

Consiliu Consultativ – dereglementare servicii voce

Astăzi 22 ianuarie 2024 a avut loc o ședință a consiliului consultativ ANCOM, dedicată în principal următoarelor două proiecte de decizii, conform agendei:

  1. Proiect de decizie privind securitatea rețelelor publice de comunicații electronice și a serviciilor de comunicații electronice destinate publicului;
  2. Proiect de decizie privind piețele relevante din sectorul comunicațiilor electronice corespunzătoare serviciilor de terminare a apelurilor de voce la puncte fixe, respectiv corespunzătoare serviciilor de terminare a apelurilor de voce la puncte mobile, precum și de retragere a obligațiilor individuale existente.

La proiectul nr. 2 au existat observații din partea industriei, observații prin care intervenienții și-au exprimat îngrijorarea asupra faptului că dereglementarea ar putea duce la întârzierea încheierii unor acorduri de interconectare (întrucât nu vor mai exista obligații privind termenul de negociere și/sau tarife servicii auxiliare).

Observațiile au fost respinse pe motiv că, odată ce analiza de piață a arătat că nu se mai îndeplinesc condițiile reglementării, nu mai există o bază legală pentru reglementare, cu excepția unei perioade de tranziție. Eventualele disfuncționalități ar trebui ulterior tratate punctual, conform legislației concurenței. Acest proiect a fost considerat adoptat.

Proiectul nr 1. a generat discuții mai ample, operatorii intervenienți subliniind aspecte precum:

  • Necesitatea definirii atente, exacte – a elementelor de rețea pentru care urmează să fie impusă implementarea backup-ul electric, ținând cont de faptul că unele elemente de rețea (echipamente) sunt în mod normal deconectate în cazuri critice – tocmai pentru a prelungi durata de funcționare pe baterii a celorlalte echipamente;
  • Concentrarea eforturilor în direcția asigurării serviciilor de bază (de exemplu: voce și date), în locul obligativității menținerii tuturor elementelor de rețea conectate;
  • Extinderea regimului aplicabil capitalelor de județ și la alte orașe mari, care au caracteristici similare;
  • Necesitatea asigurării unei comunicări cu operatorii de rețele electrice, pentru accelerarea reconectării în caz de întrerupere.

La acest proiect, ANCOM mai așteaptă formulări concrete din partea furnizorilor de rețele și servicii de comunicații electronice interesați, pe baza draftului publicat.

RITE – in imagini

Imagini de la conferința RITE 2023:

Alte imagini – disponibile în pagina web a conferinței, precum și pe Social Media.

RITE – Romanian Internet Technologies Event

În 25 Octombrie 2023, ANISP organizează evenimentul Romanian Internet Technologies Event (RITE). Evenimentul este menit a facilita interacțiunea între furnizorii de servicii de internet, dezvoltatorii de conținut pentru internet și diferiți utilizatori de internet. RITE va deschide un dialog interactiv între producători și consumatori cu privire la subiecte fundamentale precum: Tehnologiile Internetului, evoluția conținutului de internet (de la date simple, nestructurate și accesibile până la media în cloud de astăzi, bazată pe tehnologia de containere, OpenAI, realitatea virtuală sau modelul actual de producție software DevOps folosit astăzi de majoritatea companiilor IT). Detalii și înscrieri în website-ul evenimentului: https://rite.org.ro

Dereglementarea serviciilor de terminare voce

Piețele serviciilor de terminare a apelurilor de voce în rețelele publice de telefonie – la puncte fixe si mobile – nu mai sunt incluse, în prezent, în Anexa Recomandării Comisiei Europene (EU) 2020/2245, principalul considerent care a dus la eliminarea acestora din lista piețelor relevante susceptibile de reglementare ex ante fiind reglementarea unitară la nivel european a tarifelor maxime pentru furnizarea acestor servicii realizata prin Regulamentul Delegat (UE) 2021/654.

În această direcție se înscrie și proiectul de decizie al Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații publicat în site-ul web al instituției și pentru care ANCOM așteaptă propunerile și observațiile industriei până la 23 octombrie 2023.

Tarifele aferente serviciilor de terminare la nivel european pot fi consultate aici.

ANCOM: Proiect de decizie privind aprobarea TNABF

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii publică spre consultare proiectul deciziei privind aprobarea Tabelului național de atribuire a benzilor de frecvențe radio (TNABF).

Documentele consultării se pot accesa aici.

Autoritatea așteaptă observațiile și propunerile entităților interesate până la data de 15 septembrie 2023.

Securitatea rețelelor publice de comunicații electronice

Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) supune consultării publice un proiect de decizie privind securitatea rețelelor publice de comunicații electronice și a serviciilor de comunicații electronice destinate publicului, prin stabilirea măsurilor tehnice și organizatorice care trebuie luate de furnizorii de rețele publice de comunicații electronice sau de servicii de comunicații electronice destinate publicului pentru a gestiona în mod corespunzător riscurile la adresa securității rețelelor și serviciilor de comunicații electronice, precum și a circumstanțelor, formatului și procedurilor aplicabile notificării ANCOM, de către furnizorii de rețele publice de comunicații electronice sau de servicii de comunicații electronice destinate publicului, a unui incident de securitate care are un impact semnificativ asupra rețelelor sau serviciilor de comunicații electronice.

Proiectul poate fi consultat aici iar Autoritatea așteaptă propunerile și observațiile publicului țintă până la data de 8 septembrie 2023.

28 Ianuarie – Ziua Europeană a Protecției Datelor

Data de 28 ianuarie 2023 marchează celebrarea Zilei Europene a Protecției Datelor de către toate statele membre ale Consiliului Europei, când se împlinesc 42 de ani de la adoptarea Convenției 108 pentru protecția persoanelor referitoare la prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, de către Consiliul Europei, primul instrument juridic în domeniu.
Sărbătorirea anuală a acestei zile se subsumează obiectivului ridicării nivelului de conștientizare a publicului larg cu privire la regulile de utilizare a datelor cu caracter personal, sub egida evidențierii importanței dreptului la viață privată și la protecția datelor personale.
Pentru celebrarea Zilei Europene a Protecţiei Datelor, pe data de 27 ianuarie 2023, ANSPDCP organizează Conferința on-line intitulată „Efectivitatea aplicării GDPR într-o lume conectată”, în care se vor prezenta și dezbate aspecte relevante din cazuistică. La acest eveniment au fost invitate, în principal, autoritățile și instituțiile publice centrale reprezentative, cele mai importante asociații și uniuni profesionale, camere de comerț, companii și reprezentanți mass-media.
Marcarea Zilei Europene a Protecției Datelor se va realiza și cu sprijinul postului național de televiziune TVR și a Societății de Transport București, care vor difuza clipul informativ privind Regulamentul General privind Protecția Datelor (mesaj de interes public), realizat de ANSPDCP.
Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal a inițiat o colaborare cu Ministerul Educației și cu Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, în vederea identificării mijloacelor adecvate destinate creșterii nivelului de conştientizare cu privire la regulile de prelucrare a datelor personale și riscurile implicate.

Sursa: site-ul Autorității.

Consultări curente – noi acte normative

În prezent se defășoară consultări publice aferente următoarelor acte normative cu implicații în sfera serviciilor de comunicații electronice:

La Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării – proiectul de lege privind securitatea și apărarea cibernetică a României. Detalii aici:

https://research.gov.ro/ro/articol/1029/transparenta-decizionala

La Parlament – proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.119/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei. Detalii aici:

https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=20329

Noi reglementări tehnice

În 23.10.2022 a intrat în vigoare reglementarea tehnică „Canalizații de telecomunicații (CTc). Fibră optică. Proiectare, execuție, utilizare, întreținere și verificare, indicativ RTC 5-2022”, publicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 935 și nr. 935 bis.

Normativele au fost elaborate sub egida Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA), Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării (MCID) și respectiv a Autorității Naționale pentru
Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM), în baza art. 29 alin. (3) din Legea nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice.

Publicarea acestor norme, coroborate cu prevederile introduse la începutul anului prin ”Codul Comunicațiilor Electronice” (legea 198/2022) în legea 159/2016 privind obligativitatea construirii sau modernizării infrastructurii fizice pentru reţelele de comunicaţii electronice de mare viteză în cadrul lucrărilor de dezvoltare a infrastructurii de transport rutier* (autostrăzi, drumuri expres, drumuri naţionale şi variante ocolitoare), constituie un important pas înainte în vederea atingerii obiectivelor care țin de digitalizarea României.

* a se vedea art. 26(1) din Legea 156/2016, introdus prin Legea 198/2022:

(1) În cadrul proiectelor de construire, modernizare, reabilitare a autostrăzilor, drumurilor expres drumurilor naţionale şi variantelor ocolitoare, persoana juridică care desfăşoară activităţi de interes public naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale şi autostrăzilor concesionate, precum şi, după caz, persoana juridică de interes strategic naţional care asigură serviciul public de dezvoltare a infrastructurii de transport rutier, au obligaţia să asigure şi construirea sau, după caz, modernizarea infrastructurii fizice pentru reţelele de comunicaţii electronice de mare viteză, parte integrantă a acestor autostrăzi, drumuri expres, drumuri naţionale şi variante ocolitoare, infrastructură fizică constând cel puţin în: tubulatură destinată instalării cablurilor pentru reţele de comunicaţii electronice de mare viteză şi cabluri de alimentare cu energie pentru echipamente de comunicaţii electronice, canale tehnice, camere şi/sau camerele de vizitare şi conexiune, cu respectarea normativelor tehnice aplicabile la momentul construirii sau, după caz, modernizării infrastructurii fizice. Finanţarea construirii ori modernizării infrastructurii fizice pentru reţelele de comunicaţii electronice de mare viteză se va face din bugetul persoanei juridice care desfăşoară activităţi de interes public naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale şi autostrăzilor concesionate ori, după caz, din bugetul persoanei juridice de interes strategic naţional care asigură serviciul public de dezvoltare a infrastructurii de transport rutier.

(2) Persoanele juridice prevăzute la alin. (1) acordă acces la infrastructura fizică menţionată la acelaşi alineat, în condiţii obiective, transparente, proporţionale şi nediscriminatorii, tuturor furnizorilor de reţele publice de comunicaţii electronice care solicită accesul în vederea construirii, instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării unor elemente ale reţelelor publice de comunicaţii electronice de mare viteză.