+4021 316 1033
contact[at]anisp[dot]ro

Consiliu Consultativ – dereglementare servicii voce

Astăzi 22 ianuarie 2024 a avut loc o ședință a consiliului consultativ ANCOM, dedicată în principal următoarelor două proiecte de decizii, conform agendei:

  1. Proiect de decizie privind securitatea rețelelor publice de comunicații electronice și a serviciilor de comunicații electronice destinate publicului;
  2. Proiect de decizie privind piețele relevante din sectorul comunicațiilor electronice corespunzătoare serviciilor de terminare a apelurilor de voce la puncte fixe, respectiv corespunzătoare serviciilor de terminare a apelurilor de voce la puncte mobile, precum și de retragere a obligațiilor individuale existente.

La proiectul nr. 2 au existat observații din partea industriei, observații prin care intervenienții și-au exprimat îngrijorarea asupra faptului că dereglementarea ar putea duce la întârzierea încheierii unor acorduri de interconectare (întrucât nu vor mai exista obligații privind termenul de negociere și/sau tarife servicii auxiliare).

Observațiile au fost respinse pe motiv că, odată ce analiza de piață a arătat că nu se mai îndeplinesc condițiile reglementării, nu mai există o bază legală pentru reglementare, cu excepția unei perioade de tranziție. Eventualele disfuncționalități ar trebui ulterior tratate punctual, conform legislației concurenței. Acest proiect a fost considerat adoptat.

Proiectul nr 1. a generat discuții mai ample, operatorii intervenienți subliniind aspecte precum:

  • Necesitatea definirii atente, exacte – a elementelor de rețea pentru care urmează să fie impusă implementarea backup-ul electric, ținând cont de faptul că unele elemente de rețea (echipamente) sunt în mod normal deconectate în cazuri critice – tocmai pentru a prelungi durata de funcționare pe baterii a celorlalte echipamente;
  • Concentrarea eforturilor în direcția asigurării serviciilor de bază (de exemplu: voce și date), în locul obligativității menținerii tuturor elementelor de rețea conectate;
  • Extinderea regimului aplicabil capitalelor de județ și la alte orașe mari, care au caracteristici similare;
  • Necesitatea asigurării unei comunicări cu operatorii de rețele electrice, pentru accelerarea reconectării în caz de întrerupere.

La acest proiect, ANCOM mai așteaptă formulări concrete din partea furnizorilor de rețele și servicii de comunicații electronice interesați, pe baza draftului publicat.

Comments are closed.