+4021 316 1033
contact[at]anisp[dot]ro

Noi reglementări tehnice

În 23.10.2022 a intrat în vigoare reglementarea tehnică „Canalizații de telecomunicații (CTc). Fibră optică. Proiectare, execuție, utilizare, întreținere și verificare, indicativ RTC 5-2022”, publicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 935 și nr. 935 bis.

Normativele au fost elaborate sub egida Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA), Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării (MCID) și respectiv a Autorității Naționale pentru
Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM), în baza art. 29 alin. (3) din Legea nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice.

Publicarea acestor norme, coroborate cu prevederile introduse la începutul anului prin ”Codul Comunicațiilor Electronice” (legea 198/2022) în legea 159/2016 privind obligativitatea construirii sau modernizării infrastructurii fizice pentru reţelele de comunicaţii electronice de mare viteză în cadrul lucrărilor de dezvoltare a infrastructurii de transport rutier* (autostrăzi, drumuri expres, drumuri naţionale şi variante ocolitoare), constituie un important pas înainte în vederea atingerii obiectivelor care țin de digitalizarea României.

* a se vedea art. 26(1) din Legea 156/2016, introdus prin Legea 198/2022:

(1) În cadrul proiectelor de construire, modernizare, reabilitare a autostrăzilor, drumurilor expres drumurilor naţionale şi variantelor ocolitoare, persoana juridică care desfăşoară activităţi de interes public naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale şi autostrăzilor concesionate, precum şi, după caz, persoana juridică de interes strategic naţional care asigură serviciul public de dezvoltare a infrastructurii de transport rutier, au obligaţia să asigure şi construirea sau, după caz, modernizarea infrastructurii fizice pentru reţelele de comunicaţii electronice de mare viteză, parte integrantă a acestor autostrăzi, drumuri expres, drumuri naţionale şi variante ocolitoare, infrastructură fizică constând cel puţin în: tubulatură destinată instalării cablurilor pentru reţele de comunicaţii electronice de mare viteză şi cabluri de alimentare cu energie pentru echipamente de comunicaţii electronice, canale tehnice, camere şi/sau camerele de vizitare şi conexiune, cu respectarea normativelor tehnice aplicabile la momentul construirii sau, după caz, modernizării infrastructurii fizice. Finanţarea construirii ori modernizării infrastructurii fizice pentru reţelele de comunicaţii electronice de mare viteză se va face din bugetul persoanei juridice care desfăşoară activităţi de interes public naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale şi autostrăzilor concesionate ori, după caz, din bugetul persoanei juridice de interes strategic naţional care asigură serviciul public de dezvoltare a infrastructurii de transport rutier.

(2) Persoanele juridice prevăzute la alin. (1) acordă acces la infrastructura fizică menţionată la acelaşi alineat, în condiţii obiective, transparente, proporţionale şi nediscriminatorii, tuturor furnizorilor de reţele publice de comunicaţii electronice care solicită accesul în vederea construirii, instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării unor elemente ale reţelelor publice de comunicaţii electronice de mare viteză.

Comments are closed.