+4021 316 1033
contact[at]anisp[dot]ro

Consultări legislative privind securitatea rețelelor 5G și privind transpunerea Codului european al comunicațiilor electronice

În perioada august – noiembrie 2020, ANISP a partipat la consultările organizate de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor privind elaborarea unor acte legislative.

Astfel, relativ la proiectul de lege privind securitatea rețelelor 5G, ANISP a subliniat importanța asigurării unui echilibru corect între cerințele de securitate și cele privind libera concurență. De asemenea, Asociația a atras atenția asupra necesității definirii atente a noțiunilor supuse reglementării, pentru a asigura claritatea necesară legii și pentru a evita supra-reglementarea în cazul unor elemente de rețea care nu țin strict de 5G și/sau care nu sunt afectate de amenințările avute în vedere de proiectul de lege (de exemplu: elemente pasive).

În privința proiectului de lege pentru transpunerea în legislația națională a Codului european al comunicațiilor electronice (directiva 2018/1972), ANISP a susținut necesitatea clarificării, modificării sau introducerii unor articole privind:

  • prevederea proiectelor de infrastructură rutieră cu soluții pentru infrastructura de comunicații electronice, încă de la faza de proiectare;
  • facilități privind întocmirea studiilor de coexistență necesare dispunerii elementelor de infrastructură de comunicații pe infrastructuri existente;
  • includerea lucrărilor de instalare, întreținere, reparare, înlocuire, modificare, retehnologizare, mutare sau desființare a cablurilor de fibră optică instalate direct în săpătură, șanțuri, mini- și micro-șanțuri – în categoria lucrărilor care pot fi executate de către furnizorii de rețele de comunicații electronice fără notificare și fără autorizație de construire sau de desființare;
  • alte condiții pentru facilitarea construirii și gestionării rețelelor de comunicații electronice.

Comments are closed.